Voorafregeling

U heeft er vermoedelijk al eens aan gedacht: "ik moet mijn uitvaart eens regelen of bespreken". Heel wat mensen nemen nu al hun voorzorgen om hun familie hierbij te helpen wanneer ze er zelf niet meer zijn. Zo zijn ze zeker dat alles gebeurt volgens hun wens en overtuiging. Het verdriet kan u hen niet besparen, de kosten wél. Ook zij die niemand om zich heen hebben, kunnen bij ons terecht. U kan steeds een afspraak maken, uw uitvaart wordt dan volgens uw wensen en ideeën besproken en vastgelegd.

Wilsbeschikking

Hierbij verkiest de klant dat enkel zijn 'laatste wil' wordt genoteerd. De klant kan zo precies omschrijven wat zijn/haar wensen zijn in verband met zijn/haar uitvaart. Alles wordt contractueel vastgelegd.

Voor alle veiligheid wordt gevraagd dat de contractant een kopie van het contract bezorgt aan een vertrouwenspersoon. Deze kan ons dan verwittigen bij overlijden van de contractant. Zo wordt alles in het werk gesteld om de wensen van de klant optimaal uit te voeren.

Elke persoon mag tijdens zijn/haar leven aan de ambtenaar van de burgerlijke stad van de huidige woonplaats schriftelijk en uit eigen wil zijn/haar wensen bekend maken omtrent de uitvaart. Niemand, zelfs niet de echtgen(o)t(e), kinderen en verwanten kunnen zich tegen de wil verzetten die in deze geregistreerde verklaring wordt geuit.

Hier moeten de nabestaanden dus zelf instaan voor de begrafeniskosten.

Bespreek uw voorafregeling met onsLaatste wilsbeschikking

Wilsbeschikking met financiering

De mogelijkheid bestaat ook om financieel maatregelen te treffen zodat de nabestaanden verlost zijn van de financiële verplichtingen. Ook hier wordt de klant zijn wensen in verband met zijn uitvaart contractueel vastgelegd. Hiervoor wordt dan een prijs opgemaakt, die de klant in één of meerdere keren kan voldoen.

Uiteraard is het hier ook aangeraden om een vertrouwenspersoon op de hoogte te brengen van je voorafregeling. Deze persoon ontvangt dan ook best een kopie van het contract.

Bespreek uw voorafregeling met ons