Begraven of cremeren?

De keuze voor het begraven of cremeren ligt vaak op emotioneel of religieus gebied. Ook kunnen familietradities een belangrijke rol spelen. Het blijft natuurlijk altijd een persoonlijke keuze.
Cijfers tonen aan dat merendeel van de mensen kiest voor crematie, een kleine minderheid voor begraven.

Begraven

Bij begraven wordt de overledene op een begraafplaats naar zijn/haar laatste rustplek gebracht. Een graf wordt vaak voor enkele jaren gekocht en kan voor de nabestaanden een fijne en rustgevende omgeving zijn die zij te allen tijden kunnen bezoeken. Nabestaanden krijgen ruim van tevoren een melding over eventuele verlenging van de concessie. Veel begraafplaatsen hebben de mogelijkheid om een graf van tevoren te reserveren, zodat nabestaanden zeker de mogelijkheid hebben om later in de nabijheid hun laatste rustplaats te hebben.

Cremeren

Cremeren gebeurt direct na de uitvaartdienst of vooraf. Wanneer de crematie van tevoren heeft plaatsgevonden, zal de uitvaartdienst geschieden met opstelling van de asurn. Er zijn verschillende mogelijkheden wat met de as kan gebeuren.

Zo kan de as worden bewaard in een speciaal ontworpen urne voor thuisbewaring, maar is het ook mogelijk de as uit te strooien. Zo kan je op bijna iedere begraafplaats een strooiweide, columbarium, urnenveld, urnentuin of urnenkelder vinden. Het is zelfs mogelijk de as te begraven in een grondgraf, zo kan de urn bijgezet worden bij een reeds begraven familielid, vriend of vriendin.

Om tot een goede keuze te komen, kunt u eens een bezoek brengen aan ons bureel. Wij kunnen u precies vertellen wat het allemaal inhoudt en wat de mogelijkheden zijn.

 

Religie

Een christelijke uitvaartplechtigheid kan voorgegaan worden door een priester, diaken of gebedsvoorganger. Een eucharistieviering of gebedsdienst kan doorgaan in de door u gekozen parochiekerk of aula.

Tijdens een burgerlijke uitvaart zal een professionele deskundige de dienst begeleiden. U kan de afscheidsplechtigheid van uw nabestaande zo persoonlijk maken als u wenst. Door het toevoegen van persoonlijke teksten, muziek of fotoreportage. In de aula’s van crematorium Westlede is hiertoe de mogelijkheid.

Wanneer de voorkeur gaat naar een vrijzinnige plechtigheid, kan u steeds beroep doen op de vrijzinnig humanistische consulenten van huis van de Mens.
Bij elke type uitvaart leggen wij voor u de contacten. Wij zorgen voor een optimale samenwerking tussen de families en de begeleiders.