Lucien

Lucien De Weird

Jouw laatste woord hebben we niet meer gehoord
Maar jouw beeld leeft ongestoord in ons hart minzaam voort

De heer

Lucien De Weird

Geboren te Gent op 20 april 1946 en er onverwacht
overleden in het AZ Sint-Lucas op 23 december 2023

Rouwbetuiging