Te verwittigen instanties

Een overlijden brengt heel wat emotie teweeg, maar het brengt ook heel wat praktische en financiƫle zaken met zich mee. Zo zijn er bepaalde instanties die het best door de nabestaanden zelf verwittigt worden.

Wanneer men onderstaande diensten wil verwittigen hou dan zeker een attest van overlijden bij de hand!

Instanties

Verzekeringen

 • Mutualiteit: voorlegging van de SIS-kaart en overlijdensuittreksel.
 • Autoverzekering
 • Hospitalisatieverzekering
 • Brandverzekering
 • Familiale verzekering
 • ...

Uitkeringen

Een uitbetaling van een overlijdensvergoeding is sedert 1 januari 2013 afgeschaft.

 • Arbeidsongevallen
 • OCMW
 • Oorlogsvergoeding
 • Studietoelagen
 • Kinderbijslag voor aanvragen wezengeld, aanvraag voogdij
 • Werkloosheidsuitkering
 • Beroepsziekten
 • Andersvaliden

Belastingen

 • Verkeersbelasting (nummerplaat)
 • Indien men de auto wenst te behouden dient het voertuig binnen de 4 maanden ingeschreven te worden op naam van de weduwe/weduwnaar of kind. Dit gebeurt via de verzekeringsmaatschappij.
 • Belastingen op inkomen, winst en vermogen
 • Voor het jaar van overlijden dient u een afzonderlijke aangifte in te dienen van de overlevende en de overleden echtgeno(o)t(e). Elke echtgeno(o)t(e) wordt belast op het inkomen dat hij/zij persoonlijk heeft verkregen en op de helft van de inkomsten die tot de huwelijksgemeenschap behoren. Bij de aangifte voegt men een attest van overlijden.

Voorzieningen

 • Water, gas en elektriciteit
 • Telefonie
 • Internet

Overige

 • Werkgever
 • Zelfstandigen: handelsregister, kas zelfstandigen, dienst btw.
 • Eigenaar van woning
 • Abonnementen