Rudolphe

Rudolphe Callewaert

Dierbare herinnering aan

de heer

Rudolphe Callewaert

Gewezen werkleider en syndicaal afgevaardigde van de elektriciteitscentrale Stad Gent, later S.P.E.

Weduwnaar van mevrouw Mariette Everaert

Geboren te Gent op 5 juni 1929 en er overleden
in het AZ Sint-Lucas op 20 november 2021.

Rouwbetuiging