Raoul

Liefdevol aandenken aan 

De heer 

Raoul Frans

Eerste wachtmeester Rijkswacht Gent

Echtgenoot van mevrouw Jeannine Couteau

Geboren te Gent op 22 februari 1940
en er overleden op 11 december 2020.

Rouwbetuiging