Jeannine

Jeannine Wauters

Liefdevolle herinnering aan 

Mevrouw

Jeannine Wauters

Echtgenote van de heer Dion Leutenez

Geboren te Dendermonde op 20 december 1935
en godvruchtig overleden op 23 juli 2022, 
gesterkt door de ziekenzalving.

Rouwbetuiging