Christiane

Christiane Roos

Dankbaar voor alles
wat zij voor ons is geweest,
melden wij u het heengaan van

Mevrouw

Christiane Roos

Weduwe van de heer Jules Voets

Geboren te Gent op 24 maart 1930
en er overleden op 27 februari 2021.

Rouwbetuiging