Annie

Na een mooi en verdienstelijk leven
is van ons heengegaan

mevrouw

Annie Vanderghote

Levensgezellin van de heer Godfried Vandenbroucke

Geboren te Gent op 17 april 1950
en er overleden in het AZ Sint-Lucas op 26 juni 2020.

Rouwbetuiging