André

André Van Hecke

In zoveel mooie herinneringen,
blijf je bij ons

De heer

André Van Hecke

Drager van het pauselijk ereteken "Pro Ecclesia et Pontifice"
Drager van het bisschoppelijk ereteken van Sint-Bavo
Organist van de parochie H. Kruis Westveld
Oprichter vrouwen- en mannenkoor parochie H. Kruis Westveld
Gewezen secretaris van de werking acolitaat in het Bisdom Gent
Gewezen boekhouder dagblad Het Volk

Echtgenoot van mevrouw Maria Le Roy

Geboren te Gent op 6 juni 1929 en overleden
in wzc De Vijvers te Ledeberg op 1 oktober 2023,
gesterkt door de ziekenzalving.

Rouwbetuiging